Folkene


Parsa Massahi er landbrukselev fra Kalø Økologiske Landbrugsskole i Danmark. Etter skolering og praksis innenfor det kulinariske felt, tok drømmen om å bli bonde endelig fatt og siden 2015 er det blitt til praktikk i Mongolia, Iran, Tanzania, Norge, Portugal, Ungarn og Island. Disiplinerne har stått på forskjellige typer av dyrehold, vindyrkning og grønnsaksdyrkning, både økologisk, biodynamisk og etter permakulturprinsipper.

Lisa Pliassova er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og fra UC Berkeley i California, USA. Rett etter å ha levert sin masteravhandling i august 2011, begynte hun å jobbe i Utlendingsdirektoratet i Oslo og har de siste to årene spesialisert seg innenfor organisasjonsutvikling og forbedringsprosessser, som LEAN metodikk. I 2018 utdannet hun seg i tillegg som yogalærer på Bali og gjennomførte to praksisopphold, ett på en vingård i Ungarn og et på Islands største økologiske grønnsaksgård, Modír Jord.

Vi havnet i Lofoten på litt tilfeldig vis. Gårdsjakten begynte høsten 2018 og egentlig var meningen å starte en gård lengre mot sør. Men da Vladimir Pliassov, Vestvågøy’s fantastiske fiolinlærer og geniale oppfinner, erklærte at han skulle flytte tilbake til hans moderland, kom huset på Ner-Voll plutselig til å stå tomt.
I 2019 og 2020 hadde vi stor suksess og med stor tilslutning fra lokalsamfunnet solgte vi ut alle våre grønnsakskasser. I 2021 har vi fått tilgang på mer land og kan tilby lofotfolket mye mer grønnsaker. I tillegg vil vi selge egg og foredlede produkter.