Metoden


Måten vi dyrker på er inspirert av internasjonalt hagebruk. Siden vi dyrker uten traktor, er det eneste som bestemmer avstanden mellom våre grønnsaker, jorden de står i. Vi fokuserer på å gjøre den så rik som mulig, sånn at den belønner oss med fantastiske grønnsaker. Ved den riktige behandling av jorden, kan grønnsakene stå tettere sammen og vi kan dermed få mer mat ut av mindre jord, men uten å utmatte den for næringsstoffer og organisk materiale. Ved tilføyelse av kompost, naturlig gjødselsvann, aske, tang og havskjell, etterlater vi jorden rikere.

For å nå alle oppgavene manuelt, blir det mye fysisk jobb på gartnerne, men arbeidsoppgavene som vi fyller våre dager med er fantastiske. Teknikerne og utstyret er utviklet av generasjoner av innovative gartnere og problemer innenfor denne type dyrkning blir konstant møtt av vidunderlige løsninger, som er et flott vitne på menneskelig oppfinnsomhet og forståelse av naturen. På vår gård bruker vi blant annet; soil block makers til oppal, en bredgaffel til jordbehandling, en 6 rekkers såmaskin styrt manuelt, the greens harvester og mye annet.

Hagen på Ner-voll ble økologisk sertifisert i 2019 og igjen i 2020 fram til 31. desember 2021. De ytterligere 4 målene vi har tatt i bruk i 2021 er under omlegging og vil være økologisk sertifisert i 2022. 

Alt følger naturens rytme. Biologien er vår sjef, ren mat vår lønn.