The Farm


In the most beautiful archipelago in the world, we run a vegan vegetable garden. In collaboration with fresh arctic air and the gentle influence of the Gulf Stream we grow vegetables for our local community and travellers without a tractor and animal input. We follow traditional gardening techniques, as well as new innovative features and view agriculture as an in-depth study of nature. 

Clean, tasty food is the goal and understanding the processes that take place in the soil, in the plants and in us humans is the method.
The way we grow is inspired by international gardening. Since we grow without a tractor, the only thing that determines the distance between our vegetables is the soil they stand in. We focus on making it as rich as possible, so that it rewards us with wonderful vegetables. With the correct treatment of the soil, the vegetables can stand closer together and we can thus get more food out of less soil, but without depleting it of nutrients and organic matter. By adding compost, natural fertilizer water, ash, seaweed and seashells, we leave the soil richer. We aim to get all the nutrients directly from the farm, so that it works as a complete system. 
To achieve all the tasks manually, there is a lot of physical work on the farm, but the work tasks that we fill our days with are fantastic. The techniques and equipent have been developed by generations of innovative gardeners and problems in this type of cultivation are constantly met with wonderful solutions, which are a great witness to human ingenuity and understanding of nature.
On our farm we use, among other things; soil block makers for transplants, a broad fork for soil treatment, a 6-row manually controlled seeder, the greens harvester much more. The soil for transplants comes from www.godvar.no and Morten Bragdø. 
From 2019-2022 we established a micro marked garden in Rise in Lofoten, but in 2023 we were finally able to buy our dream farm at Voie on Vestvågøy, just 10 minutes away by car. We went from 1000 kvm to 170 acres and are beyond excited to start our new adventure on our new land. 
We are now in the process of renovating the barn and turning it into a production room and Popup kitchen event space. We are building a new greenhouse of 180 square meters and have two airbnb FarmStay rooms available. Follow the adventure via social media! Or book here: https://www.airbnb.no/rooms/833807606333256952?adults=1&children=0&enable_m3_private_room=false&infants=0&pets=0&check_in=2023-04-04&check_out=2023-04-09&federated_search_id=b685ea94-bfb3-4334-a4af-764f39b00902&source_impression_id=p3_1680595160_Po9dVui4bBpCdYO0
Everything follows the rhythm of nature. Bioogy is our boss, pure food our salary.
 
Want to read more about us: Check out this article written by Chares Post from Beside magazine "Food for thought"
We are also featuring in this oscar nominated movie "Farmer - a way of life"
Norsk/Norwegian:
I den vakreste øygruppa i verden, driver vi en grønnsakshage. I samarbeid med frisk, arktisk luft og Golfstrømmens mildere innslag, dyrker vi grønnsaker til vårt lokalsamfunn uten traktor. Vi følger tradisjonsrike gartnerteknikker, samt nye innovative innslag og ser på jordbruk som et fordypelsesstudie av naturen.

Ren, velsmakende mat er målet og forståelse av prosessene som finner sted i jorden, i plantene og i oss mennesker er metoden.

Måten vi dyrker på er inspirert av internasjonalt hagebruk. Siden vi dyrker uten traktor, er det eneste som bestemmer avstanden mellom våre grønnsaker, jorden de står i. Vi fokuserer på å gjøre den så rik som mulig, sånn at den belønner oss med fantastiske grønnsaker. Ved den riktige behandling av jorden, kan grønnsakene stå tettere sammen og vi kan dermed få mer mat ut av mindre jord, men uten å utmatte den for næringsstoffer og organisk materiale. Ved tilføyelse av kompost, naturlig gjødselvann, aske, tang og havskjell, etterlater vi jorden rikere.

For å nå alle oppgavene manuelt, blir det mye fysisk jobb på gartnerne, men arbeidsoppgavene som vi fyller våre dager med er fantastiske. Teknikerne og utstyret er utviklet av generasjoner av innovative gartnere og problemer innenfor denne type dyrkning blir konstant møtt av vidunderlige løsninger, som er et flott vitne på menneskelig oppfinnsomhet og forståelse av naturen. På vår gård bruker vi blant annet; soil block makers til oppal, en bredgaffel til jordbehandling, en 6 rekkers såmaskin styrt manuelt, the greens harvester og mye annet.

I 2023 flyttet vi til Voie på Vestvågøy, til et gårdsbruk på 170 mål. Nå er vi i gang med å renovere fjøset og gjøre det om til en produksjonslokale og Popup kjøkken eventspace. Vi bygger nytt drivhus på 180 kvadratmeter og etaberer hagen. Følg med på eventyret via sosiale medier! 

Vi har to airbnb rom på gården. Book her: https://www.airbnb.no/rooms/833807606333256952?adults=1&children=0&enable_m3_private_room=false&infants=0&pets=0&check_in=2023-04-04&check_out=2023-04-09&federated_search_id=b685ea94-bfb3-4334-a4af-764f39b00902&source_impression_id=p3_1680595160_Po9dVui4bBpCdYO0

Alt følger naturens rytme. Biologien er vår sjef, ren mat vår lønn.

 

Parsa Massahi er landbrukselev fra Kalø Økologiske Landbrugsskole i Danmark. Etter skolering og praksis innenfor det kulinariske felt, tok drømmen om å bli bonde endelig fatt og siden 2015 er det blitt til praktikk i Mongolia, Iran, Tanzania, Norge, Portugal, Ungarn og Island. Disiplinerne har stått på forskjellige typer av dyrehold, vindyrkning og grønnsaksdyrkning, både økologisk, biodynamisk og etter permakulturprinsipper.

Lisa Pliassova er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og fra UC Berkeley i California, USA. Rett etter å ha levert sin masteravhandling i august 2011, begynte hun å jobbe i Utlendingsdirektoratet i Oslo og har de siste to årene spesialisert seg innenfor organisasjonsutvikling og forbedringsprosessser, som LEAN metodikk. I 2018 utdannet hun seg i tillegg som yogalærer på Bali og gjennomførte to praksisopphold, ett på en vingård i Ungarn og et på Islands største økologiske grønnsaksgård, Modír Jord.

Fortsatt nysgjerrig? Se filmen "Gardening under the midnight sun" under som beskriver hvordan vi havnet i Lofoten og årsaken til at vi dyrker grønnsaker nord for polarsirkelen: